Βυζαντινή διακόσμηση

Ο Τραβερτίνης ενδείκνυται για Μνημιακή, Βυζαντινή διακόσμηση.